Tablice poświęcone ofiarom represji i zbrodni dokonanym przez Urząd Bezpieczeństwa przy ul. Kilińskiego

Tablice poświęcone ofiarom represji i zbrodni dokonanym przez Urząd Bezpieczeństwa przy ul. KilińskiegoTablice zawieszone zostały 27 maja 1996 r. na ścianie kamienicy przy ul. Kilińskiego.

Jak informuje jedna z nich w tym budynku, w latach 1944 – 1951, miał swoją siedzibę osnuty ponurą sławą Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Było to miejsce przetrzymywania, kaźni i śmierci wielu żołnierzy Polski Podziemnej, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ludności cywilnej. Symbolem ich losu jest druga tablica z wzorem protokołu z wykonania 27 lutego 1946 r. o godz. 2.25 wyroku śmierci na Jerzym Kędziorze z Justynowa.

ul. Kilińskiego

Comments are closed.