Głaz z tablicą poświęcony pamięci żydowskich mieszkańców Sokołowa Podlaskiego

Głaz został postawiony w 2009 r., staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, na terenie Skweru PCK, między ulicami Bulwar, Magistracką i Wiatraki.

Głaz z tablicą poświęcony pamięci żydowskich mieszkańców Sokołowa PodlaskiegoPrzed II wojną światową znajdował się tam cmentarz żydowski, założony w XVII w. Podczas okupacji niemieckiej cmentarz został zlikwidowany, a na jego terenie powstał park miejski. Społeczność żydowska została stłoczona w 1941 r. na obszarze getta, które składało się z dwóch części przedzielonych ul. Długą. Przebywało w nim od 6 do 7 tys. ludzi, w tym Żydzi deportowani z innych części Polski. Według dotychczasowego stanu badań, 10 października 1942 r., Niemcy przeprowadzili likwidację getta. Co najmniej kilkaset osób zostało zamordowanych, pozostałych wywieziono do Obozu Zagłady w Treblince, gdzie ponieśli śmierć w komorach gazowych. Najnowsze ustalenia wskazują, że wydarzenia te miały miejsce 22 września 1942 r.

Dodaj komentarz