Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację

W Sokołowie Podlaskim za sprawą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powstały dwie trasy  Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację. Są to imprezy, których celem jest aktywne spędzanie wolnego czasu wraz z rodziną czy znajomymi. Dzięki nim można poznać nowe ciekawe miejsca i miejscowości oraz  nauczyć się pracować wraz z mapą oraz kompasem. Sokołów Podlaski Park Ogińskiego …

Czytaj dalej

Kościoły

Kościół pw. św. Jana Bosko ul. Sadowa 2, tel. (25) 781 76 00,  (25) 787 22 50 Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Skwer Najświętszej Maryi Panny 1A, tel. (25) 781 23 11 Kościół pw. św. Faustyny ul. św. Rocha 8 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ul. Oleksiaka Wichury 5, tel. (25) 781 70 …

Czytaj dalej

Ścieżki edukacyjne

W pobliżu Sokołowa Podlaskiego, na terenie Nadleśnictwa Sokołów, a zarazem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, utworzono 3 ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Na tym obszarze znajdują się tablice dydaktyczne, których postawienie ma na celu zaprezentowanie m.in. różnorodności gatunków fauny i flory, form ochrony przyrody, czy zróżnicowania drzewostanów (pod względem gatunkowym i wiekowym).

Czytaj dalej

Rezerwaty

Rezerwat przyrody, zgodnie z zapisem w ustawie o ochronie przyrody, „obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”. 

Czytaj dalej

Nadbużański Park Krajobrazowy

Nadbużański Park Krajobrazowy jest jednym z największych oraz najpiękniejszych parków w Polsce. Położony jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, zajmuje 74 136,50 ha, a razem z otuliną – 113 671,70 ha. Swoim obszarem obejmuje rzekę Bug oraz fragment dolnej Narwi. Nadbużański Park Krajobrazowy jest integralną częścią Zielonych Płuc Polski.

Czytaj dalej