Ścieżki edukacyjne

W pobliżu Sokołowa Podlaskiego, na terenie Nadleśnictwa Sokołów, a zarazem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, utworzono 3 ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Na tym obszarze znajdują się tablice dydaktyczne, których postawienie ma na celu zaprezentowanie m.in. różnorodności gatunków fauny i flory, form ochrony przyrody, czy zróżnicowania drzewostanów (pod względem gatunkowym i wiekowym).

Czytaj dalej

Rezerwaty

Rezerwat przyrody, zgodnie z zapisem w ustawie o ochronie przyrody, „obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”. 

Czytaj dalej

Nadbużański Park Krajobrazowy

Nadbużański Park Krajobrazowy jest jednym z największych oraz najpiękniejszych parków w Polsce. Położony jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, zajmuje 74 136,50 ha, a razem z otuliną – 113 671,70 ha. Swoim obszarem obejmuje rzekę Bug oraz fragment dolnej Narwi. Nadbużański Park Krajobrazowy jest integralną częścią Zielonych Płuc Polski.

Czytaj dalej