Skwer im ks. Stanisława Pielasy

Skwer położony jest między ulicami Długą, Wolności i Bulwar. Imię zasłużonego dla Sokołowa kapłana otrzymał 18 kwietnia 2002 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej. Ksiądz kanonik Stanisław Pielasa (1906 – 1985) był budowniczym obecnego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz świątyni w Hołubli, w powiecie siedleckim.

Czytaj dalej

Pomnik Czynu Niepodległościowego

Jest zwieńczeniem polskiej historii na przestrzeni dziejów. Został uroczyście odsłonięty 3 maja 1999 r. na skwerze im. Adama Mickiewicza przy ul. Wolności. Powstał z inicjatywy środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Budową kierował Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości.     Centrum pomnika stanowi przepołowiony głaz z napisem: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. …

Czytaj dalej

Tablica poświęcona pamięci wywiezionych na Sybir i skazanych w procesach pokazowych

Tablica została umieszczona na ścianie budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Lipowej w listopadzie 2008 r. Odnosi się do kilku ważnych wydarzeń, których areną był obecny tutaj stadion. W lipcu 1943 r. patrol dywersyjny AK spalił znajdujące się tam niemieckie magazyny ze sprzętem wojskowym. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, w …

Czytaj dalej

Tablice poświęcone ofiarom represji i zbrodni dokonanym przez Urząd Bezpieczeństwa przy ul. Kilińskiego

Tablice zawieszone zostały 27 maja 1996 r. na ścianie kamienicy przy ul. Kilińskiego. Jak informuje jedna z nich w tym budynku, w latach 1944 – 1951, miał swoją siedzibę osnuty ponurą sławą Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Było to miejsce przetrzymywania, kaźni i śmierci wielu żołnierzy Polski Podziemnej, Armii Krajowej, Zrzeszenia …

Czytaj dalej

Pomnik Żołnierzy AK i struktur poakowskich obwodu ,,Jezioro’’ oraz mieszkańców powiatu sokołowskiego poległych i pomordowanych w latach 1944 – 1953

Pomnik żołnierzy AK to wyjątkowe pod względem wyrazu i formy miejsce na Skwerze Najświętszej Maryi Panny, tuż przy kościele. Odsłonięty 30 września 2007 r., zbudowany staraniem Fundacji ,,Pamiętamy’’. Wysoki krzyż otaczają głazy z nazwiskami ponad 160 poległych i pomordowanych. Na krzyżu wisi rogatywka z orłem w koronie. Na poziomym ramieniu …

Czytaj dalej

Groby wojenne na sokołowskich cmentarzach

Na cmentarzu przy ul. Bartoszowej należy zwrócić uwagę m.in. na wspólny grób pomordowanych przez Niemców 17 lutego 1943 r. Władysława Praweckiego (pierwszego komendanta sokołowskiego Obwodu SZP-ZWZ), Jana Pietraka, Tadeusza Wójcika, Janusza Frankowskiego, Franciszka Dyrduła i Stefana Solickiego. Upamiętnieni zostali także żołnierze polscy polegli w Sokołowie 7 września 1939 r. podczas …

Czytaj dalej

Tablice w kościele Niepokalanego Serca NMP

Tablice zawieszone zostały w kruchcie kościoła. Poświęcone Henrykowi Oleksiakowi ,,Wichurze’’, Mieczysławowi Maleszewskiemu ,,Zbruczowi’’, Hannie (Annie) Zaleskiej z Bachorzy i dzieciom Ziemi Sokołowskiej, zamordowanym przez Niemców w Treblince, a także żołnierzom Armii Krajowej Obwodu ,,Sęp-Proso’’ Sokołów Podlaski. Uzupełnia je tablica przypominająca pomordowanych w Katyniu, Charkowie oraz pogrzebanych w Miednoje.

Czytaj dalej