Głaz z tablicą poświęcony pamięci wywiezionych na Sybir

Głaz z tablicą, poświęcony pamięci wywiezionych na SybirPierwotnie tablica została umocowana na ścianie dawnego dworca PKP przy ul. Kolejowej w 1994 r. Ponownie umieszczono ją na dużym głazie i odsłonięto przed tym samym budynkiem, obecnie będącym siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, 26 listopada 2011 r.

Napis na tablicy informuje o 2500 osobach deportowanych z sokołowskiej stacji PKP w głąb Związku Sowieckiego do niewolniczej pracy w łagrach Borowicze i Stalinogorsk, podczas trzech wywózek w 1944 r.

Comments are closed.