Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4Szkoła Podstawowa nr 4 od 22 maja 1993 r.  nosi zaszczytne imię ks. gen. Stanisława Brzóski, kontynuując tradycje związane z powstaniem styczniowym.

 

 

Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4Na jej terenie, przy ul. Kupientyńskiej, znajdują się dwa głazy z okolicznościowymi tablicami. Pierwszy, odsłonięty 17 maja 2003 r., w 10. rocznicę nadania imienia, zawiera przytoczone już wcześniej słowa wypowiedziane przez patrona w chwili śmierci. Na głazie umieszczone zostały szabla i krzyż, symbole losu powstańczego kapelana. Nieopodal niego znajduje się drugi, odsłonięty 23 maja 2009 r., nawiązujący do pierwszej rocznicy nadania ks. Brzósce Orderu Orła Białego.

 

 

 

Comments are closed.