Groby powstańców styczniowych na cmentarzu przy ul. Szopena

Grób familijny Wrońskich, Ścisłowskich, KurkowskichSpoczywają na nim powstańcy styczniowi: Jan Waszkiewicz, Julian Przywóski, Antoni Piećko, Szymon Rudnicki (wraz z Michałem, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Franciszkiem poległym 7 września 1939 r. pod Różanem).

Na uwagę zasługuje także grób familijny Wrońskich, Ścisłowskich, Kurkowskich. Spoczywa w nim sokołowski aptekarz Julian Wroński, współpracownik ks. Brzóski, który według niektórych źródeł chciał zorganizować ucieczkę księdza do Krakowa tuż przed jego aresztowaniem. Warto przy tym dodać, że siostra Juliana Wrońskiego, Zofia Ścisłowska, była autorką pierwszego opisu Sokołowa z 1859 r., zamieszczonego na łamach ,,Czytelni Niedzielnej’’.

Comments are closed.