Pomnik Czynu Niepodległościowego

Pomnik NiepodległościJest zwieńczeniem polskiej historii na przestrzeni dziejów. Został uroczyście odsłonięty 3 maja 1999 r. na skwerze im. Adama Mickiewicza przy ul. Wolności. Powstał z inicjatywy środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Budową kierował Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości.

 

 

Pomnik NiepodległościCentrum pomnika stanowi przepołowiony głaz z napisem: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Wokół niego stoją 4 strzeliste kolumny z czarnego granitu, obłożone od dołu płytami kamiennymi idącymi stopniowo w górę co sprawia, że patrzący ma wrażenie ściśnięcia, zaskorupienia, zamknięcia. Na nich umieszczone zostały wizerunki orła białego o kształcie typowym dla epoki, krzyż Virtuti Militari, napis Solidarność, symbol Sybiraków z krzyżem obok i kotwica Polski Walczącej. Wokół głazu i kolumn stoją cztery mniejsze obeliski z datami: 1791 (Konstytucja 3 maja), 1792 (wojna polsko – rosyjska), 1794 (powstanie kościuszkowskie), 1797 (powstanie Legionów Polskich we Włoszech), 1807 (powstanie Księstwa Warszawskiego), 1815 (powstanie Królestwa Polskiego jako ograniczonej formy
państwowości), 1830 (wybuch powstania listopadowego), 1848 (Wiosna Ludów), 1863 (wybuch powstania styczniowego), 1865 (śmierć ks. Brzóski), 1905 (rewolucja na ziemiach polskich), 1914 (wybuch I Wojny Światowej i wymarsz I Kompanii Kadrowej), 1918 (odzyskanie niepodległości), 1920 (wojna polsko – bolszewicka), 1939 (powstanie Polskiego Państwa Podziemnego), 1944 (represje przeciwko PPP, początek podporządkowania Polski Związkowi Sowieckiemu), 1956 (wydarzenia w Poznaniu), 1970 (robotniczy protest na Wybrzeżu), 1980 (powstanie Solidarności), 1989 (upadek komunizmu). Nieckę między głazami kolumnami wyłożono polnymi kamieniami.

Wykonane z brązu elementy pomnika zostały poświecone 3 czerwca 1997 r. w Gnieźnie przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny.

Comments are closed.