Tablica poświęcona pamięci wywiezionych na Sybir i skazanych w procesach pokazowych

Tablica poświęcona pamięci wywiezionych na Sybir i skazanych w procesach pokazowychTablica została umieszczona na ścianie budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Lipowej w listopadzie 2008 r. Odnosi się do kilku ważnych wydarzeń, których areną był obecny tutaj stadion.

W lipcu 1943 r. patrol dywersyjny AK spalił znajdujące się tam niemieckie magazyny ze sprzętem wojskowym. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, w latach 1944 – 1945, mieścił się na jego terenie obóz przesyłowy NKWD nr 173, skąd wywieziono przez wspomnianą sokołowską stację PKP do sowieckich łagrów 3000 osób. W okresie powojennym odbywały się tu także organizowane przez władze komunistyczne publiczne rozprawy sądowe w trybie doraźnym.

Comments are closed.