Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

W roku 1980 przeniesiono drewniany kościół św. Rocha z ul. Kosowskiej do dzielnicy Przeździatka, na obecne miejsce. Jednak nową świątynię wzniesiono przy użyciu żelbetonowych słupów i takiegoż wieńca, a do wypełnienia ścian użyto sosnowych bali ze starego kościoła, usuwając również stary ozdobny szalunek. W ten sposób powstała zupełnie nowa budowla, …

Czytaj dalej

Kościół pw. św. Rocha

Drewniany kościół, dawniej pw. św. Rocha, w Sokołowie stoi obecnie przy ulicy św. Rocha, łączącej ulice Węgrowską i Wiejską. Na to miejsce przeniesiony został w 1980 r. z ul. Kosowskiej. Legenda wiąże powstanie świątyni pod tym wezwaniem z epidemią, która dziesiątkowała mieszkańców Sokołowa. Jedna z mieszkanek, wracając wieczorem ze wspólnych …

Czytaj dalej

Zespół dworca kolejowego – obecnie Miejska Biblioteka Publiczna

Dworzec wybudowany został około 1890 r., wkrótce po uruchomieniu linii kolejowej siedlecko – małkińskiej, stanowiącej odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko – Terespolskiej. Wiadomo, że linię tę oddano do użytku w 1887 r. i liczyła ona – prócz stacji krańcowych – dwie stacje pośrednie (Sokołów i Telaki) oraz trzy przystanki (Podnieśno, Kostki, …

Czytaj dalej

Park w Przeździatce

W 1898 r. do ukształtowania parku otaczającego pałac Hirschmanów został zaangażowany Walerian Kronenberg – znakomity planista ogrodów, który zachowując stare zadrzewienie, zaprojektował nowe dukty widokowe, rozchodzące się promieniście w kierunku wschodnim od pałacu. Pomiędzy duktami usytuowano kępy starych dębów i modrzewi oraz niewielkie pagórki widokowe. Od południa rozciągał się nieregularny, …

Czytaj dalej

Pałac w Przeździatce

Najstarsze wzmianki o Przeździatce pochodzą z początku XV w., kiedy to wielki książę litewski Witold nadał Sokołów wraz z przyległymi wsiami i folwarkami swojemu sekretarzowi Mikołajowi Sepieńskiemu herbu Nowina. W 1415 r. wieś została uposażeniem pierwszego kościoła pw. św. Michała Archanioła i św. Małgorzaty w Sokołowie, nadanym przez Mikołaja Sepieńskiego. …

Czytaj dalej

Przydrożne kapliczki

Kapliczka św. Jana Nepomucena Cennym zabytkiem na terenie miasta jest drewniana kapliczka z ludową figurą św. Jana Nepomucena, wystawiona w 1806 r. Kapliczka słupowa z pnia dębu oszalowanego deskami, zwieńczonego kapliczką, ujęta spływami wolutowymi, pod którą tablica z napisem i datami. Daszek czterospadowy, kryty blachą, zwieńczony kulą i krzyżem – wewnątrz …

Czytaj dalej