Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

W roku 1980 przeniesiono drewniany kościół św. Rocha z ul. Kosowskiej do dzielnicy Przeździatka, na obecne miejsce. Jednak nową świątynię wzniesiono przy użyciu żelbetonowych słupów i takiegoż wieńca, a do wypełnienia ścian użyto sosnowych bali ze starego kościoła, usuwając również stary ozdobny szalunek.Kościół przy ul. Św. Rocha.

W ten sposób powstała zupełnie nowa budowla, o innej bryle i rzucie niż XIX – wieczny kościół św. Rocha, zniekształcona licznymi przybudówkami, z powiększoną partii zachodnią. Poświęcenie świątyni nastąpiło w 1981 r. W dniu 3 lipca 1993 r. dekretem biskupa drohiczyńskiego – Władysława Jędruszuka – została erygowana tu parafia pw. Miłosierdzia Bożego. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Bogusz.

SanktuariumW 1995 r. rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła – sanktuarium Miłosierdzia Bożego – według projektu Anny i Krzysztofa Filusiów oraz Piotra Bielińskiego z Krakowa. Konsultantem i projektantem wnętrza świątyni był prof. Wincenty Kućma, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W dniu 24 kwietnia 2000 r. biskup drohiczyński Antoni Dydycz dokonał aktu uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Obok, w latach 1995 – 1997, wybudowano plebanię według projektu Krzysztofa Filusia.

14 grudnia 2004 r. nastąpiło uroczyste przeniesienie obrazu Miłosierdzia Bożego i relikwii św. Faustyny z kościoła przy ulicy św. Rocha do nowej świątyni. Dnia 5 października 2008 r. odbyła się uroczysta konsekracja dokonana przez biskupa Antoniego Dydycza.

 

Comments are closed.