Getto w Sokołowie

Prezentowana mapa to bardzo interesujący żydowski plan Sokołowa. Jest to rodzaj mapy mentalnej, według pojęcia wprowadzonego przez amerykańskiego architekta i urbanistę Kevina Lyncha. Mapa taka jest indywidualnym i subiektywnym obrazem otoczenia w ludzkim umyśle. Dzięki niemu możliwa jest lokalizacja obiektów, orientacja i poruszanie się w przestrzeni.

Mapa taka nie stanowi prostego odzwierciedlenia rzeczywistości, drobiazgowego wyniku inwentaryzacji terenu. Pewne obszary nie są tu ważne, inne stanowiące najbliższe otoczenie domu lub fragmenty drogi do pracy, zajmują nieproporcjonalnie dużo miejsca.

getto

1. Synagoga
2. Stary dom modlitwy ze szkołą religijną ( bejt ha – midrasz)
3. Nowy dom modlitwy ze szkołą religijną (bejt ha – midrasz)
4. Dom rabina i jesziwa (szkoła talmudyczna)
5. Mykwa i łaźnia żydowska
6. Łaźnia miejska
7. Kasa pożyczkowa i bank rzemieślniczy
8. Lokal TOZ-u
9. Początkowa szkoła żydowska nr 2 (później lokal partii Poalej-Syjon C.S.)
10 i 10a. Miejsce rozstrzelania ostatnich Żydów sokołowskich
11. Duży Rynek z pomnikiem ks. S. Brzóski
12. Siedziba Starostwa
13. Siedziba Magistratu, kino i remiza strażacka
14. Miejski Urząd Finansowy
15. ?
16. Sąd miejski
17. Miejska szkoła podstawowa dla dzieci chrześcijańskich i żydowskich
18.  ?
19. Młyn i elektrownia
20. Kościół katolicki
21. Prywatny chrześcijański dom: podczas wojny siedziba Gestapo

vvvvvvv  mury i granice getta
– – – – – –  przebieg i granice hipotetyczne
IIIIIIIIII  zabudowa dzielnicy żydowskiej

Comments are closed.