Getto w Sokołowie

Prezentowana mapa to bardzo interesujący żydowski plan Sokołowa. Jest to rodzaj mapy mentalnej, według pojęcia wprowadzonego przez amerykańskiego architekta i urbanistę Kevina Lyncha. Mapa taka jest indywidualnym i subiektywnym obrazem otoczenia w ludzkim umyśle. Dzięki niemu możliwa jest lokalizacja obiektów, orientacja i poruszanie się w przestrzeni. Mapa taka nie stanowi …

Czytaj dalej

Sokołowscy Żydzi

Sokołów licznie zamieszkiwała ludność żydowska, co potwierdzają inwentarze miasta. Starozakonni w mieście pojawili się już w wieku XVI wraz z napływem tej ludności szczególnie do prywatnych miast Podlasia, które nie posiadały – tak jak ośrodki królewskie – przywileju de non tolerandis Judaeis. Od początku XVI w. napływali na Podlasie powracający …

Czytaj dalej

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

W roku 1980 przeniesiono drewniany kościół św. Rocha z ul. Kosowskiej do dzielnicy Przeździatka, na obecne miejsce. Jednak nową świątynię wzniesiono przy użyciu żelbetonowych słupów i takiegoż wieńca, a do wypełnienia ścian użyto sosnowych bali ze starego kościoła, usuwając również stary ozdobny szalunek. W ten sposób powstała zupełnie nowa budowla, …

Czytaj dalej

Kościół pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim

Księży salezjanów zaprosiły do Sokołowa władze miejskie w lipcu 1925 r. Zgodnie z charyzmatem swego zgromadzenia, założonego w 1859 r. przez ks. Jana Bosko, którego celem była opieka i wychowywanie młodzieży, zwłaszcza biednej, mieli oni prowadzić w Sokołowie gimnazjum. Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie był erygowany kanonicznie dekretem z …

Czytaj dalej

Pomnik ku czci ks. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego

Generał ks. Stanisław Brzóska (1834 – 1865) to jeden z najbardziej znanych bohaterów powstania styczniowego. Działał on w okolicach Sokołowa Podlaskiego, gdzie bardzo długo prowadził walkę zbrojną z zaborcą. Pojmany wraz ze swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim został uwięziony i skazany na karę śmierci. Obaj zostali straceni na sokołowskim rynku. Być …

Czytaj dalej

Kościół pw. św. Rocha

Drewniany kościół, dawniej pw. św. Rocha, w Sokołowie stoi obecnie przy ulicy św. Rocha, łączącej ulice Węgrowską i Wiejską. Na to miejsce przeniesiony został w 1980 r. z ul. Kosowskiej. Legenda wiąże powstanie świątyni pod tym wezwaniem z epidemią, która dziesiątkowała mieszkańców Sokołowa. Jedna z mieszkanek, wracając wieczorem ze wspólnych …

Czytaj dalej

Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Pierwszy kościół w Sokołowie został ufundowany 12 maja 1415 r. przez Mikołaja Sepieńskiego, właściciela majątku, doradcę i sekretarza wielkiego księcia Witolda. 3 października 1424 r. Grzegorz, biskup włodzimierski, erygował i uposażył parafię w dziesięcinę z Sokołowa i okolicznych wsi. Po Sepieńskich właścicielami dóbr zostali Sokołowscy, a następnie, na początku XVI …

Czytaj dalej

Zespół dworca kolejowego – obecnie Miejska Biblioteka Publiczna

Dworzec wybudowany został około 1890 r., wkrótce po uruchomieniu linii kolejowej siedlecko – małkińskiej, stanowiącej odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko – Terespolskiej. Wiadomo, że linię tę oddano do użytku w 1887 r. i liczyła ona – prócz stacji krańcowych – dwie stacje pośrednie (Sokołów i Telaki) oraz trzy przystanki (Podnieśno, Kostki, …

Czytaj dalej

Park w Przeździatce

W 1898 r. do ukształtowania parku otaczającego pałac Hirschmanów został zaangażowany Walerian Kronenberg – znakomity planista ogrodów, który zachowując stare zadrzewienie, zaprojektował nowe dukty widokowe, rozchodzące się promieniście w kierunku wschodnim od pałacu. Pomiędzy duktami usytuowano kępy starych dębów i modrzewi oraz niewielkie pagórki widokowe. Od południa rozciągał się nieregularny, …

Czytaj dalej

Pałac w Przeździatce

Najstarsze wzmianki o Przeździatce pochodzą z początku XV w., kiedy to wielki książę litewski Witold nadał Sokołów wraz z przyległymi wsiami i folwarkami swojemu sekretarzowi Mikołajowi Sepieńskiemu herbu Nowina. W 1415 r. wieś została uposażeniem pierwszego kościoła pw. św. Michała Archanioła i św. Małgorzaty w Sokołowie, nadanym przez Mikołaja Sepieńskiego. …

Czytaj dalej