Tablice poświęcone ofiarom represji i zbrodni dokonanym przez Urząd Bezpieczeństwa przy ul. Kilińskiego

Tablice zawieszone zostały 27 maja 1996 r. na ścianie kamienicy przy ul. Kilińskiego. Jak informuje jedna z nich w tym budynku, w latach 1944 – 1951, miał swoją siedzibę osnuty ponurą sławą Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Było to miejsce przetrzymywania, kaźni i śmierci wielu żołnierzy Polski Podziemnej, Armii Krajowej, Zrzeszenia …

Czytaj dalej

Pomnik Żołnierzy AK i struktur poakowskich obwodu ,,Jezioro’’ oraz mieszkańców powiatu sokołowskiego poległych i pomordowanych w latach 1944 – 1953

Pomnik żołnierzy AK to wyjątkowe pod względem wyrazu i formy miejsce na Skwerze Najświętszej Maryi Panny, tuż przy kościele. Odsłonięty 30 września 2007 r., zbudowany staraniem Fundacji ,,Pamiętamy’’. Wysoki krzyż otaczają głazy z nazwiskami ponad 160 poległych i pomordowanych. Na krzyżu wisi rogatywka z orłem w koronie. Na poziomym ramieniu …

Czytaj dalej

Groby wojenne na sokołowskich cmentarzach

Na cmentarzu przy ul. Bartoszowej należy zwrócić uwagę m.in. na wspólny grób pomordowanych przez Niemców 17 lutego 1943 r. Władysława Praweckiego (pierwszego komendanta sokołowskiego Obwodu SZP-ZWZ), Jana Pietraka, Tadeusza Wójcika, Janusza Frankowskiego, Franciszka Dyrduła i Stefana Solickiego. Upamiętnieni zostali także żołnierze polscy polegli w Sokołowie 7 września 1939 r. podczas …

Czytaj dalej

Tablice w kościele Niepokalanego Serca NMP

Tablice zawieszone zostały w kruchcie kościoła. Poświęcone Henrykowi Oleksiakowi ,,Wichurze’’, Mieczysławowi Maleszewskiemu ,,Zbruczowi’’, Hannie (Annie) Zaleskiej z Bachorzy i dzieciom Ziemi Sokołowskiej, zamordowanym przez Niemców w Treblince, a także żołnierzom Armii Krajowej Obwodu ,,Sęp-Proso’’ Sokołów Podlaski. Uzupełnia je tablica przypominająca pomordowanych w Katyniu, Charkowie oraz pogrzebanych w Miednoje.

Czytaj dalej

Ściana straceń upamiętniająca egzekucję ludności polskiej w listopadzie 1943 r.

Miejsce kolejnej egzekucji dokonanej trzy tygodnie po pierwszej, 17 listopada 1943 r., umiejscowione zostało przy ul. Wolności, koło obecnego osiedla mieszkaniowego Syndykat. Ma szczególną wymowę historyczną, gdyż jest fragmentem oryginalnej ściany budynku, pod którą zostali rozstrzelani Wiktor Szajkowski, Eugeniusz Pieńkowski, Franciszek Kazimierczuk, Władysław Witkowski, Stanisław Krysiak, Stanisław Turos, Stanisław Puchalski, …

Czytaj dalej

Pomnik upamiętniający egzekucję ludności polskiej w październiku 1943 r.

Pomnik znajduje się na Skwerze Unitów Podlaskich, pomiędzy ulicami Długą, Siedlecką i Repkowską. Obecnie w formie nagrobka, usytuowany w bezpośredniej bliskości miejsca pierwszej publicznej egzekucji w Sokołowie Podlaskim, dokonanej przez Niemców 27 października 1943 r. Wśród 10 rozstrzelanych było dwóch mieszkańców miasta – Eugeniusz Sawicki i Antoni Musiejkiewicz (Tytus Antoni Musiejkiewicz). …

Czytaj dalej

Tablica na kamieniu upamiętniająca akcję żołnierzy Armii Krajowej na Arbeitsamt

Umiejscowiona przy ul. Wolności na terenie obecnego Alior Banku, odsłonięta 3 października 2010 r. W okresie okupacji niemieckiej mieścił się tam niemiecki Urząd Pracy – Arbeitsamt, organizujący łapanki i wywózki ludności polskiej na przymusowe roboty do Niemiec. Wieczorem 12 maja 1943 r. oddział ,,Kedywu” Armii Krajowej Obwodu ,,Sęp – Proso” …

Czytaj dalej

Głaz z tablicą poświęcony pamięci żydowskich mieszkańców Sokołowa Podlaskiego

Głaz został postawiony w 2009 r., staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, na terenie Skweru PCK, między ulicami Bulwar, Magistracką i Wiatraki. Przed II wojną światową znajdował się tam cmentarz żydowski, założony w XVII w. Podczas okupacji niemieckiej cmentarz został zlikwidowany, a na jego terenie powstał park …

Czytaj dalej

Groby powstańców styczniowych na cmentarzu przy ul. Szopena

Spoczywają na nim powstańcy styczniowi: Jan Waszkiewicz, Julian Przywóski, Antoni Piećko, Szymon Rudnicki (wraz z Michałem, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Franciszkiem poległym 7 września 1939 r. pod Różanem). Na uwagę zasługuje także grób familijny Wrońskich, Ścisłowskich, Kurkowskich. Spoczywa w nim sokołowski aptekarz Julian Wroński, współpracownik ks. Brzóski, który według …

Czytaj dalej