Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Pierwszy kościół w Sokołowie został ufundowany 12 maja 1415 r. przez Mikołaja Sepieńskiego, właściciela majątku, doradcę i sekretarza wielkiego księcia Witolda. 3 października 1424 r. Grzegorz, biskup włodzimierski, erygował i uposażył parafię w dziesięcinę z Sokołowa i okolicznych wsi. Po Sepieńskich właścicielami dóbr zostali Sokołowscy, a następnie, na początku XVI …

Czytaj dalej

Zespół dworca kolejowego – obecnie Miejska Biblioteka Publiczna

Dworzec wybudowany został około 1890 r., wkrótce po uruchomieniu linii kolejowej siedlecko – małkińskiej, stanowiącej odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko – Terespolskiej. Wiadomo, że linię tę oddano do użytku w 1887 r. i liczyła ona – prócz stacji krańcowych – dwie stacje pośrednie (Sokołów i Telaki) oraz trzy przystanki (Podnieśno, Kostki, …

Czytaj dalej

Ołtarz papieski

Ołtarz papieski jest drogocenną pamiątką siódmej pielgrzymki Papieża Polaka, św. Jana Pawła II do Ojczyzny. 10 czerwca 1999 r. przy tym ołtarzu Ojciec Święty odprawił Nabożeństwo Ekumeniczne w Drohiczynie. Budowniczymi ołtarza byli sokołowianie z ks. infułatem Janem Sobechowiczem, ówczesnym proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po wizycie Papieża …

Czytaj dalej

Skwer im ks. Stanisława Pielasy

Skwer położony jest między ulicami Długą, Wolności i Bulwar. Imię zasłużonego dla Sokołowa kapłana otrzymał 18 kwietnia 2002 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej. Ksiądz kanonik Stanisław Pielasa (1906 – 1985) był budowniczym obecnego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz świątyni w Hołubli, w powiecie siedleckim.

Czytaj dalej

Pomnik Czynu Niepodległościowego

Jest zwieńczeniem polskiej historii na przestrzeni dziejów. Został uroczyście odsłonięty 3 maja 1999 r. na skwerze im. Adama Mickiewicza przy ul. Wolności. Powstał z inicjatywy środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Budową kierował Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości.     Centrum pomnika stanowi przepołowiony głaz z napisem: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. …

Czytaj dalej

Tablica poświęcona pamięci wywiezionych na Sybir i skazanych w procesach pokazowych

Tablica została umieszczona na ścianie budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Lipowej w listopadzie 2008 r. Odnosi się do kilku ważnych wydarzeń, których areną był obecny tutaj stadion. W lipcu 1943 r. patrol dywersyjny AK spalił znajdujące się tam niemieckie magazyny ze sprzętem wojskowym. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, w …

Czytaj dalej

Tablice poświęcone ofiarom represji i zbrodni dokonanym przez Urząd Bezpieczeństwa przy ul. Kilińskiego

Tablice zawieszone zostały 27 maja 1996 r. na ścianie kamienicy przy ul. Kilińskiego. Jak informuje jedna z nich w tym budynku, w latach 1944 – 1951, miał swoją siedzibę osnuty ponurą sławą Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Było to miejsce przetrzymywania, kaźni i śmierci wielu żołnierzy Polski Podziemnej, Armii Krajowej, Zrzeszenia …

Czytaj dalej