Wielki Gościniec Litewski

Wielki Gościniec Litewski - logoWielki Gościniec Litewski był jednym z najważniejszych traktów handlowych i pocztowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVII i XVIII w.

Wiódł z Warszawy przez Sulejówek, Okuniew, Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Perlejewo, Ciechanowiec, Rudkę, Brańsk, Bielsk Podlaski, Białystok, Czarną Białostocką, Sokółkę, Kuźnicę, Grodno, Druskienniki, Merecz, Orany i Troki do Wilna. Przed wiekami przemierzano tę drogę karocami, powozami, dyliżansami, zatrzymując się na rozmieszczonych co kilka mil stacjach pocztowych, gdzie można było przenocować i wymienić konie.

Sokołów Podlaski był jednym z ważniejszych ośrodków handlowych i pocztowych na Wielkim Gościńcu Litewskim, o którym pisał w swych pamiętnikach z podróży do Wilna znany podróżnik Georg Forster. To właśnie w Sokołowie Podlaskim zrodziła się idea wytyczenia nowego, atrakcyjnego szlaku turystycznego trasą Wielkiego Gościńca Litewskiego.

W dzisiejszych czasach Wielki Gościniec Litewski to szlak turystyczny prowadzący śladami dawnego traktu. Podróż rozpoczyna się w Warszawie na KrakoUproszczona mapa Szlakuwskim Przedmieściu, gdzie niegdyś znajdowała się stacja Poczty Saskiej. Z Warszawy szlak prowadzi turystę na Wschodnie Mazowsze i Podlasie, do urokliwych miasteczek i szlacheckich zaścianków, miejscowości zamieszkałych przez wieki przez ludzi różnych wyznań i narodowości, gdzie z kościołami sąsiadują cerkwie, synagogi i meczety. Różnorodność zabytków, krajobrazów kulturowych i przyrodniczych sprawia, że podróż Szlakiem staje się prawdziwą i niezapomnianą przygodą.

Strona internetowa projektu

Comments are closed.