Pomnik Św. Rocha

16. sierpnia, w dniu obchodzonego w parafii Najświętszej Marii Panny odpustu Świętego Rocha, uroczyście ogłoszono Św. Rocha patronem miasta Sokołów Podlaski. Po mszy odsłonięto pomnik...

Głaz z tablicą poświęcony pamięci żydowskich mieszkańców Sokołowa Podlaskiego

Głaz został postawiony w 2009 r., staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, na terenie Skweru PCK, między ulicami Bulwar, Magistracką i Wiatraki....

Ściana straceń upamiętniająca egzekucję ludności polskiej w listopadzie 1943 r.

Miejsce kolejnej egzekucji dokonanej trzy tygodnie po pierwszej, 17 listopada 1943 r., umiejscowione zostało przy ul. Wolności, koło obecnego osiedla mieszkaniowego Syndykat. Ma szczególną wymowę...

Cmentarz unicko-prawosławny

Innym, nieistniejącym obecnie miejscem pochówków był cmentarz przycerkiewny zlokalizowany przy dawnej (niezachowanej) cerkwi usytuowanej przy tzw. ruskim rynku na wzgórzu między dzisiejszymi ulicami Długą, Siedlecką...

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

W roku 1980 przeniesiono drewniany kościół św. Rocha z ul. Kosowskiej do dzielnicy Przeździatka, na obecne miejsce. Jednak nową świątynię wzniesiono przy użyciu żelbetonowych słupów...

Przyroda

Przyroda
W Sokołowie znajduje się 10 parków i skwerów. 27 drzew na terenie zespołu parkowo-pałacowego przy ul. Lipowej uznano za pomniki przyrody.

Historia

Historia
Sokołów Podlaski to najstarsze miasto na historycznym Podlasiu z długą i ciekawą historią. Prawa miejskie na prawie niemieckim średzkim miasto Sokołów Podlaski otrzymało 20 kwietnia 1424 r. z rąk Witolda - Wielkiego Księcia Litewskiego.

Zabytki

Zabytki
Zniszczenia, jakim uległo miasto podczas II wojny światowej, objęły większość obiektów zabytkowych. Część z nich jednak nadal można zobaczyć.

Miejsca pamięci

Miejsca pamięci
W Sokołowie jest wiele miejsc pamięci narodowej, związanych z historią miasta, wpisującą się w dzieje Polski. Opowiadają o sokołowskich losach w poszczególnych okresach historycznych.

Przydatne adresy

Przydatne adresy
Miejsca noclegowe, gastronomia i nie tylko.

Sokołowski Szlak Historyczny

Sokołowski Szlak Historyczny
Sokołowski Szlak Historyczny to 15 punktów ważnych w historii miasta, w których ustawiono tablice z opisem.

Witamy w Sokołowie Podlaskim
Welcome to Sokolow Podlaski
Добро пожаловать в Соколyв-Подляский

Sokołów Podlaski położony jest niedaleko od atrakcji turystycznych Mazowsza i Podlasia. W mieście znajduje się wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Naszym bogactwem jest długa i interesująca historia, którą chcemy zainteresować mieszkańców i turystów.


Sokolow is located close to the tourist attractions of Mazovia and Podlasie. In the city there are many interesting places to visit. Our treasure is a long and interesting history which we would like to present to residents and tourists.


Соколув находится недалеко от туристических достопримечательностей Мазовша и Подлясья. В городе есть много интересных мест для посещения. Нашим богатством является длинная и интересная история, которой мы хотим представить жителям и туристам.

Powered by Tempera & WordPress.