Ołtarz papieski

Ołtarz papieski jest drogocenną pamiątką siódmej pielgrzymki Papieża Polaka, św. Jana Pawła II do Ojczyzny. 10 czerwca 1999 r. przy tym ołtarzu Ojciec Święty odprawił...

Skwer im ks. Stanisława Pielasy

Skwer położony jest między ulicami Długą, Wolności i Bulwar. Imię zasłużonego dla Sokołowa kapłana otrzymał 18 kwietnia 2002 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej. Ksiądz kanonik...

Park w Przeździatce

W 1898 r. do ukształtowania parku otaczającego pałac Hirschmanów został zaangażowany Walerian Kronenberg – znakomity planista ogrodów, który zachowując stare zadrzewienie, zaprojektował nowe dukty widokowe,...

Witraż w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Witraż umieszczony w lewej nawie świątyni w 2012 r. (zachodnia strona nawy bocznej). Komponuje ze sobą treści patriotyczne i religijne. Widnieje na nim postać ukrzyżowanego...

Pomnik upamiętniający egzekucję ludności polskiej w październiku 1943 r.

Pomnik znajduje się na Skwerze Unitów Podlaskich, pomiędzy ulicami Długą, Siedlecką i Repkowską. Obecnie w formie nagrobka, usytuowany w bezpośredniej bliskości miejsca pierwszej publicznej egzekucji w...

Przyroda

Przyroda
W Sokołowie znajduje się 10 parków i skwerów. 27 drzew na terenie zespołu parkowo-pałacowego przy ul. Lipowej uznano za pomniki przyrody.

Historia

Historia
Sokołów Podlaski to najstarsze miasto na historycznym Podlasiu z długą i ciekawą historią. Prawa miejskie na prawie niemieckim średzkim miasto Sokołów Podlaski otrzymało 20 kwietnia 1424 r. z rąk Witolda - Wielkiego Księcia Litewskiego.

Zabytki

Zabytki
Zniszczenia, jakim uległo miasto podczas II wojny światowej, objęły większość obiektów zabytkowych. Część z nich jednak nadal można zobaczyć.

Miejsca pamięci

Miejsca pamięci
W Sokołowie jest wiele miejsc pamięci narodowej, związanych z historią miasta, wpisującą się w dzieje Polski. Opowiadają o sokołowskich losach w poszczególnych okresach historycznych.

Przydatne adresy

Przydatne adresy
Miejsca noclegowe, gastronomia i nie tylko.

Sokołowski Szlak Historyczny

Sokołowski Szlak Historyczny
Sokołowski Szlak Historyczny to 15 punktów ważnych w historii miasta, w których ustawiono tablice z opisem.

Witamy w Sokołowie Podlaskim
Welcome to Sokolow Podlaski
Добро пожаловать в Соколyв-Подляский

Sokołów Podlaski położony jest niedaleko od atrakcji turystycznych Mazowsza i Podlasia. W mieście znajduje się wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Naszym bogactwem jest długa i interesująca historia, którą chcemy zainteresować mieszkańców i turystów.


Sokolow is located close to the tourist attractions of Mazovia and Podlasie. In the city there are many interesting places to visit. Our treasure is a long and interesting history which we would like to present to residents and tourists.


Соколув находится недалеко от туристических достопримечательностей Мазовша и Подлясья. В городе есть много интересных мест для посещения. Нашим богатством является длинная и интересная история, которой мы хотим представить жителям и туристам.

Powered by Tempera & WordPress.