Zielone Płuca Polski


Zielone Płuca PolskiSokołów Podlaski położony jest na malowniczych terenach
Zielonych Płuc Polski.

Obszar ten cechuje:

  • niska gęstość zaludnienia dostosowana do warunków naturalnych;
  • zrównoważona sieć osadnicza;
  • czyste powietrze i wysoka jakość środowiska przyrodniczego;
  • unikatowa różnorodność systemu przyrodniczego;
  • atrakcyjne kompleksy lasów, jezior i użytków zielonych;
  • możliwość obcowania z przyrodą nie zmienioną przez cywilizację;
  • bogactwo oraz różnorodność kultur i obyczajów;
  • kuchnia regionalna;
  • rozwijająca się infrastruktura usługowa;
  • dobre warunki do produkcji zdrowej żywności i lokalizacji „czystego przemysłu”.

Obszar funkcjonalny Zielonych Płuc Polski obejmuje województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.   Więcej na temat Zielonych Płuc Polski można znaleźć na stronach www.emazury.com, www.fzpp.pl oraz www.wrotapodlasia.pl.

Comments are closed.