Ścieżki edukacyjne

W pobliżu Sokołowa Podlaskiego, na terenie Nadleśnictwa Sokołów, a zarazem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, utworzono 3 ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Na tym obszarze znajdują się tablice dydaktyczne, których postawienie ma na celu zaprezentowanie m.in. różnorodności gatunków fauny i flory, form ochrony przyrody, czy zróżnicowania drzewostanów (pod względem gatunkowym i wiekowym).

Czytaj dalej