Stare i zabytkowe nagrobki

grób HirschmannówCmentarz przy ul. Szopena powstał prawdopodobnie w połowie lub na początku I – szej połowy XIX w.

Najstarszy nagrobek pochodzi z 1864 r. Na cmentarzu zachowały się nagrobki Raczyńskich z 1875 r., Stanisława Holder –Eggera z 1877 r., Marii z Wierzejskich Bońkowskiej z 1884 r. i Anny Neumark z 1886 r., grób Laskowskich z 1889 r., Jana Dziobkowskiego (lekarza powiatu sokołowskiego) z 1891 r., Ignacego Samborskiego z 1901 r., Miłkowskich z 1901 r., grób rodzinny Hirschmanów z 1904 r. W 2008 r. nekropolia została wpisana do Grób Stanisława Holder-Eggerarejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Szczególnym natomiast miejscem na cmentarzu przy ul. Bartoszowej jest nagrobek w formie krzyża na cokole, wykonany z szarego piaskowca. Jest to miejsce pochówku księdza Leona Zatkalika (1806 – 1863), długoletniego administratora i proboszcza unickiej parafii w Sokołowie (1828 – 1863), jego żony Justyny z Grób Leona ZatkalikaHanytkiewiczów oraz jej siostry Julii z Hanytkiewiczów Terlikiewicz. Julia była żoną ówczesnego unickiego administratora parafii Sawice i Szkopy ks. Leona Terlikiewicza. Obie siostry natomiast to córki ks. Gabriela Hanytkiewicza z Kornicy. Nagrobek stanowi ewenement na skalę Podlasia, ogniskują się w nim bowiem losy kilku rodzin kapłanów unickich. Warto przy tym jeszcze raz podkreślić, że unici byli obrządkiem wyznania katolickiego podległym papieżowi. Zachowali natomiast własną liturgię, ich księży nie obowiązywał też celibat.

Część zabytkowych nagrobków została odrestaurowana staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Sokołowskimi Cmentarzami ,,Memoria’’.

Comments are closed.