Rezerwaty

rezerwatRezerwat przyrody, zgodnie z zapisem w ustawie o ochronie przyrody, „obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”. 

Sokołów Podlaski, jako miasto położone na wschodzie Polski, położony jest w bliskiej odległości od 16 rezerwatów (7 z nich leży na terenie powiatu sokołowskiego). Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: Nadleśnictwa Sokołów, Nadleśnictwo Sarnaki oraz Nadleśnictwo Łochów.

gmina_ceranowGmina Ceranów

gmina_jablonna_lacka

Gmina Jabłonna Lacka

gmina_korczew

Gmina Korczew

gmina_kosow_lacki

Gmina Kosów Lacki

gmina_liw

Gmina Liw

gmina_lochow

Gmina Łochów

gmina_repki

Gmina Repki

gmina_sadowne

Gmina Sadowne

gmina_stoczek

Gmina Stoczek

Comments are closed.