Getto w Sokołowie

Prezentowana mapa to bardzo interesujący żydowski plan Sokołowa. Jest to rodzaj mapy mentalnej, według pojęcia wprowadzonego przez amerykańskiego architekta i urbanistę Kevina Lyncha. Mapa taka jest indywidualnym i subiektywnym obrazem otoczenia w ludzkim umyśle. Dzięki niemu możliwa jest lokalizacja obiektów, orientacja i poruszanie się w przestrzeni. Mapa taka nie stanowi …

Czytaj dalej

Cmentarz unicko-prawosławny

Innym, nieistniejącym obecnie miejscem pochówków był cmentarz przycerkiewny zlokalizowany przy dawnej (niezachowanej) cerkwi usytuowanej przy tzw. ruskim rynku na wzgórzu między dzisiejszymi ulicami Długą, Siedlecką i Repkowską a noszącej wezwanie Protekcji Najświętszej Maryi Panny. W 1757 roku tak opisywano cmentarz, na którym stała też dzwonnica drewniana, z kopułą i krzyżem …

Czytaj dalej

Cmentarz katolicki

Najstarszy cmentarz katolicki usytuowany był wokół kościoła parafialnego przy ul. Kościelnej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstał następnie drugi cmentarz. Data jego założenia nie jest jednak odnotowana w źródłach. Miało to miejsce zapewne niedługo przed 1836 rokiem bowiem inwentarz parafii z tego czasu tak opisywał cmentarze parafialne: Cmentarz jest jeden przy …

Czytaj dalej

Cerkiew w Sokołowie

Trudno jednoznacznie stwierdzić od kiedy w Sokołowie Podlaskim zaczęła funkcjonować Cerkiew wschodnia. Z historycznego podziału miasta na część ruską i lacką wynika, że każda ze społeczności, zapewne posiadała swoją świątynię już w wieku XV. O parafii greckiej wiemy, że funkcjonowała na pewno w XVI wieku, kiedy właścicielami dóbr była od …

Czytaj dalej

Sokołów Podlaski – najstarsze miasto na Podlasiu

Sokołów Podlaski jest najstarszym miastem na historycznym Podlasiu. Wielki książę Witold, zwący się Aleksander w przywileju po łacinie pisanym w Grodnie dnia 20 kwietnia 1424 roku, wyraża: biorąc pod uwagę i oceniając wierne i ciągłe usługi, wielce nam miłego Mikołaja Sepieńskiego, sekretarza naszego, nadajemy mu i prawym jego potomkom, miasto …

Czytaj dalej