Nadbużański Park Krajobrazowy

NPKNadbużański Park Krajobrazowy jest jednym z największych oraz najpiękniejszych parków w Polsce. Położony jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, zajmuje 74 136,50 ha, a razem z otuliną – 113 671,70 ha. Swoim obszarem obejmuje rzekę Bug oraz fragment dolnej Narwi. Nadbużański Park Krajobrazowy jest integralną częścią Zielonych Płuc Polski.

Obszar Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego cechuje się dzikością oraz niskim stopniem przekształcenia przez człowieka. Ponadto rzeka Bug jest jedną z nielicznych rzek w Europie, która zachowała swój nieregularny nurt. Położenie terenu stwarza możliwość uprawiania aktywnych form turystyki.

Nadbużański Park Krajobrazowy zamieszkują rzadko spotykane gatunki zwierząt, a w szczególności ptaków. Część obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego położona jest na terenie sieci NATURA 2000, gdzie wytyczono Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) o nazwie „Dolina Dolnego Bugu” oraz „Dolina Liwca”. Dzięki temu teren ten posiada europejska rangę wśród obszarów chronionych.

Na terenie oraz w pobliżu parku wyznaczono 14 rezerwatów, z czego 7 z nich leży na terenie powiatu sokołowskiego.

Więcej informacji na temat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego można znaleźć na stronach:

http://www.parkiotwock.pl/index.php
/nadbuzanski-park-krajobrazowy
oraz http://www.nlot.pl/pl/.

 

Comments are closed.