Cmentarz katolicki

DSC_0384

Najstarszy cmentarz katolicki usytuowany był wokół kościoła parafialnego przy ul. Kościelnej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstał następnie drugi cmentarz. Data jego założenia nie jest jednak odnotowana w źródłach.

Miało to miejsce zapewne niedługo przed 1836 rokiem bowiem inwentarz parafii z tego czasu tak opisywał cmentarze parafialne: Cmentarz jest jeden przy kościele murowanym z frontu od południa i od zachodu kamieniami na darninę kładzionymi obmurowanym od zachodu zaś i od połowy chrostem w koły plecionym ogrodzony. Są na cmentarzu dwa wnijścia, jedno wielkie z frontu kościoła, a drugie mniejsze z boku od probostwa, oboje mają drzwi z tarcic zrobione, zawiaskami, krukami i klameczkami żelaznymi opatrzone. Drugi cmentarz nowy jest w tyle kościoła za ogrodem proboszczowskim od północy w grodzi plebańskiej. Drzewami różnego gatunku osadzony. Na którym teraz chowają się ciała umarłych.

Cmentarze te zamknięto około połowy XIX wieku co wiązało się z rozporządzeniem Rady Administracyjnej z 1846 r. zakazującym sytuowania miejsc pochówków w obrębie miasta. Po II wojnie światowej podczas budowy obecnej konkatedry nieliczne zachowane nagrobki uległy zniszczeniu. Obecnie na terenie przykościelnym istnieją dwa. Jeden wystawiony przez parafian sokołowskich księdzu wikaremu Janowi Czarnockiemu zmarłemu w 1855 r., drugi, w którym po powojennych zniszczeniach złożono szczątki Kobylińskich wyniesione z krypty ufundowanego przez nich poprzedniego kościoła parafialnego.

DSC_0385Po zamknięciu cmentarza przykościelnego, dla katolickich zmarłych przeznaczono teren miedzy dzisiejszymi ulicami: Lipową, Wolności i Cmentarną, z bramą główną od ul. Chopina. Na wewnętrzny układ rozplanowania cmentarza składa się aleja główna wiodąca od bramy położonej w północno-wschodnim murze ku neogotyckiej ceglanej kapliczce dr Polkowskiego usytuowanej w zachodniej części nekropolii. Od alei głównej odchodzą od strony południowej dwie alejki usytuowane poprzecznie wzgl. alei głównej. Uzupełnieniem ciągów komunikacyjnych założenia jest alejka biegnąca przy murze cmentarnym. Cmentarz przy ul. Chopina powiększony został w 1905 r. o dwa morgi. Istnieją tu ciekawe nagrobki z 2. poł. XIX i początków XX wieku. Piękny jest pochodzący z początku XX w. grób rodziny Hirschmanów, byłych właścicieli Sokołowa w formie żeliwnej neogotyckiej kapliczki zwieńczonej ażurowym baldachimem, pod którym umieszczono figurę Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej.

Comments are closed.